Sikkerhed

Dansk Modul byggeri´s sikkerheds program er udviklet til at sikre, at vi styrer vores projekter i henhold til de højeste standarder for sundhed og sikkerhed i byggebranchen.

Besparelser

Parallel med byggearbejdet on-site bygges modulerne i Dansk Modul Byggeri´s fabrik. Dette muliggør at byggetiden reducere med over 50% sammenlignet med traditionelle byggemetoder i fx beton.

Læs mere

Vi arbejder løbende med at forbedre vores sikkerhedsprocedurer for at opnå
en sikker håndtering af materialer og værktøj i produktionen dels på fabrikken delsoff-site.

DMB´smoduler samles i vores fabrik. Det giver en enkel logistik og begrænsede arbejdshøjder. Dette bidrager til  et mere sikkert arbejdsmiljø for vore mange medarbejdere og en enkel og sikker leveranceproces for vores leverandører.
Risikoen forbundet med arbejde i højden på traditionelle byggepladser er fjernet på vores fabrik. DMB´s system ankommer til byggepladsen med færdige facader og altaner. Derfor kræves minimalt arbejde med færdigaptering fra stillads og lift. Montering i et lukket, kontrolleret miljø gør det enklere at følge op på, at sikkerhedsprocedurerne overholdelse. Potentielle farer er på denne måde reduceret sammenholdt med en travl konventionel byggeplads med byggeri i mange etager. Det sikres, at sikkerhedsforeskifter er nøje beskrevet for vores medarbejdere. Overholdelsen superviseres løbende.